Nansensgade

Referat fra trafikmøde
Medborgerhuset Ahlefeldtsgade
Torsdag den 18. oktober 2001, kl. 19:30


Formanden Bent Lohmann bød velkommen og orienterede kort om årsagen til indkaldelsen.

- Ønsket om at få en trafikdebat i og omkring Nansensgade kvarteret.

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

Deltagerne besluttede at man først ville fremlægge visioner for kvarteret og der blev "kastet" følgende forslag på bordet:

 

1.
Gågade
2.
Sivegade
3.
Biler over 3,500 kg ud af kvarteret på bestemte tidspunkter
4.
Kun vedkommende trafik - der forurener mindre
5.
Plads til børn
6.
Kun adgang for beboere / ærinde-kørsel
7.
Afspærring af gaden ( gader )
8.
Mere udeliv
9.
Flere / færre caféer
10.
Lettere adgang til Søerne og Ørstedsparken ( lyssignaler / tunnel )
11.
Flere butikker
12.
P-afgifterne skal op

Derudover har følgende punkter også har indflydelse på trafikken i kvarteret:

- Søpavillionen - hvad skal den indrettes til og hvem bliver brugerne?
- Kommunehospitalet og fremtidige parkeringspladser / trafikproblemer.
- Israels Plads, inkl. parkerings kælderen.

Alle punkter inkl. underpunkter, blev livligt debatteret, og det blev besluttet at vi alle skulle reflektere over punkterne til næste møde.

Det er i orden at bringe yderligere deltagere til næste møde.


Næste trafikmøde holdes den 30. oktober 2001, kl. 19:30
i beboerlokalet Nansensgade 31, st.th (brug dørtlf.)

© Copyright 2001-2013 Alle rettigheder forbeholdes - Nansensgaden.dk