SJETTE SØNDAG EFTER PÅSKE
 

Da munken Poppo bar jernbyrd


Evangelisten Johannes

Det er en gammel tekst, vi her har foran os .

Evangelisten Johannes skrev den engang hen mod slutningen af det første århundrede efter Jesu fødsel efter al sandsynlighed et eller andet sted i Lilleasien. Det vi i dag kalder Tyrkiet.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvem evangelisten Johannes var, eller hvor han levede, der er flere muligheder, eller skal vi siger, der er flere forskellige traditioner, at henholde sig til.

Man kan i dag rejse til flere græske øer og besøge flere steder i Tyrkiet og få forevist evangelisten Johannes' grav, uden at det med sikkerhed kan fastslås, at det ene sted er mere rigtigt end det andet. Når det kommer til stykket, har vi ikke andet end forskellige traditioner at henholde os til, men det er heller ikke så afgørende, hvem han var, og hvor han ligger begravet, det er mere afgørende at lytte til, hvad evangelisten siger og at forstå det i sammenhæng med det liv, der er vores, sådan som det leves i dag, for en eller anden aktualitet, må der ligge i teksten ellers bliver den uinteressant for alle andre end dem, der beskæftiger sig med historien og teologien for historiens og teologiens egen skyld.