Sct. Andreas sogn


Menighedsrådsmøde 2001

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 30. maj kl. 19 i Sct. Andreas Kirke. Dagsordenen vil ligge på kirkens kontor fra mandag den 28. maj.


Sct. Andreas Kirke - Henvendelse vedr. hjemmesiden til: red@nansensgaden.dk