Nyt fra kirken 2002


Kordegnen

Kirkens kordegn hedder Hanne Unwin frem til vi sammenlægger kirkekontoret med Helligåndskirken, Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke i Pilestræde 67 efter alt at dømme den 1. marts 2002.
Vi ønsker Hanne Unwin velkommen.

 

 

Sidste nyt marts

Som mange allerede vil vide er Sognepræst Mads-Bjørn Jørgensen sygemeldt for tiden, og vil formentlig være det resten af marts. Skulle man have behov for at tale med en præst så kan man henvende sig til Sogne-og studenterpræst Nicolai Halvorsen. Han træffes i kirken onsdag 9-10 og i Mads-Bjørn Jørgensen fravær tillige fredag 10-11. Man kan også henvende sig på telefon 33 32 84 27 udenfor disse tidspunkter.


Kordegnen

Kirkens kordegnekontor er fra den 1. marts flyttet til Trinitatis sognehus i Pilestræde 67 i et fælleskontor for Trinitatis-, Vor Frue- og Helligåndskirken. Fremover skal man altså henvende sig på denne adresse, ved anmeldelse af fødsel, og hvis man i øvrigt skal træffe kordegnen. Så man skal bevæge sig lidt længere væk, men på grund af sammenlægningen bliver kordegnekontorets åbningstid udvidet i forhold til tidligere.

Kirketjener og præster vil fortsat være at træffe i kirken. Kirketjenerens træffetid bliver muligvis ændret, men indtil videre er det som det fremgår af oplysningerne på adressesiden. Men har man svært ved at komme i træffetiden, kan man altid ringe og få en aftale.

Vi vil gerne sige velkommen til Eva Rostgaard-Hansen som er blevet vores nye kordegn.


Jubilæum

Søndag den 12. maj kan kirkens organist Hans Thomas Eriksen fejre 25 års jubilæum ved Sct. Andreas Kirke. Jubilæet vil dels blive fejret ved søndagens højmesse dels ved en efterfølgende reception i menighedssalen.
Hans Thomas Eriksen efterfulgte i sin tid organist Finn Viderø ved orglet i Sct. Andreas Kirke og har nu sideløbende med sit arbejde som civilingeniør spillet på et af byens bedste barokorgler i 25 år.
Vi ønsker Hans Thomas Eriksen tillykke med jubilæet.


Folkekirkens Nødhjælp indsamling

Sct. Andreas sogn deltog i Folkekirkens Nødhjælp indsamling den 3. marts sammen med 903 andre sogne.
I alt samlede sognene 11,3 millioner kr. ind den søndag. Der var 15.000 indsamlere på gaden den eftermiddag, hvilket giver ca. 750 kr. pr. indsamler.
Sct. Andreas kirke havde 11 indsamlere ude i sognet, som tilsammen samlede godt 9.000 kr. ind. Vi hold os altså med et gennemsnit på godt 800 kroner pr. indsamler over landsgennemsnittet.
Vi takker alle, der deltog og glæder os til samarbejdet om indsamlingen i 2003. Det bliver søndag den 9. marts.
På gensyn

Mads-Bjørn Jørgensen

PS
Folkekirkens Nødhjælp har meddelt at: Dagen efter sogneindsamlingen blev de første 700.000 kroner sendt af sted til to lokale samarbejdspartnere i Honduras, som arbejder for at forbedre småbøndernes usle levevilkår. Samtidig var vi i stand til pga. det flotte indsamlingsresultat (3,3 mil. bedre end 2001) at sende 500.000 kroner til AIDS-arbejdet i Malawi - et arbejde, der tidligere på året blev beskåret på grund af regeringens besparelser på u-landsområdet.


Anne Dorthe Michelsen i kirken?

Jeg har tænkt mig at spørge Anne Dorthe Michelsen om hun vil komme og synge nogle salmer og sange i kirken en aften i foråret!
Hvad mener I om det?
Send mig gerne en mail om det: mabj@km.dk

Mads-Bjørn Jørgensen

 

 

Nyt fra kirken 2001


Mødestedet

Kirken har igennem snart mange år indbudt til fælles frokost om søndagen kl. 11,30 efter gudstjenesten. Frokosten koster 10 kroner og alle er velkomne til at deltage i det hyggelige samvær, og det er ingen betingelse, at man har deltaget i gudstjenesten.

Den Sorte Gryde

Værestedet i Gothersgade 141, kælderen, som vi driver sammen med Vor Frue Kirke holder lukket de første fjorten dage i marts på grund af gulvreparation.
Del gamle trægulv bliver fjernet, og der bliver lagt nyt linoleumsgulv. Samtidig benytter vi lejligheden til at få malet vægge og lofter, og få klaret en række småreparationer, som har ligget og ventet på at blive gjort.
Også her vil vi en gang til foråret indbyde til Åbent Hus for alle interesserede, men derom senere.

 

Den Sorte Gryde

Værestedet i Gothersgade 141, kælderen, som vi driver sammen med Vor Frue Kirke holder sommerferielukket i juli måned.
Vi har måttet holde lukket en stor del af marts måned på grund af istandgørelse af lokalerne.
Det gamle trægulv er blevet fjernet, og der er lagt nyt gulv og nyt linoleum. Vægge, lofter og træværk er blevet malet.
Der er åbent mandag til fredag fra kl. 17 til 20 og maden koster 10 kroner.

 

Sct. Andreas Kirkes hjemmeside

I samarbejde med John Amstorp, der arbejder på et større Web-sideprojekt om Nansensgade, er vi gået i gang med at forberede en Sct. Andreas Kirkes hjemmeside.
Projektet skulle gerne en dag fortælle om kirken og give oplysninger om dåb, bryllup osv. Derudover skal man kunne læse nyt om kirken, læse søndagens prædiken, og deltage i en brevkasse, hvor man anonymt eller under navn kan lægge sine spørgsmål, forslag og meninger frem.
Foreløbig arbejder vi på hjemmesiden, som vi håber at kunne lægge ud på nettet efter sommerferien.
Indtil da kan man gå på opdagelse i Nansensgade på www.nansensgaden.dk

 

Sct. Andreas Kirkes hjemmeside

Vi har med hjælp fra John Amstorp fået opbygget en del af Sct. Andreas Kirkes hjemmeside under portalen www.nansensgaden.dk

Man kan nu hver uge læse ugens prædiken ofte med enkle opklarende noter. Det er et ønske, at vi i løbet af efteråret kan supplere ugens prædiken med en brevkasse, hvor man kan komme med spørgsmål og kommentarer ikke bare til ugens prædiken, men også til andre forhold vedr. sogn og kirke, og hvad der i øvrigt måtte være af interessante emner.

Sommeren over arbejder vi på at få etableret informationsdelen med oplysninger om dåb, bryllup og begravelser og få bragt en præsentation af kirkens ansatte med en kortfattet arbejdsbeskrivelse. Vi modtager gerne gode råd og forslag til det videre arbejde med hjemmesiden.

Sogne

Kirkeminister Johannes Lebech har ved to lejligheder i foråret foreslået at landets 2.200 sogne omdannes til 500 storsogne for at skabe en forenkling af det folkekirkelige system og for at udnytte de eksisterende ressourcer på en bedre måde. Sogneinddelingen er urgammel i Danmark. Ingen ved rigtig, hvornår man opdelte landet i sogne, og hvad ordet sogn egentlig betyder. Det er muligvis afled af verbet "at sogne" at søge hen til, men oprindelsen er usikker.

At omlægge den gamle sogneinddeling i det omfang, kirkeministeren foreslår, vil være et stort indgreb i det lokale kirkelige selvstyre, der som bekendt forvaltes af menighedsrådene, men andre og mindre ændringer kunne måske komme på tale. I den forbindelse har der i foråret været drøftelser mellem Vor Frue sogn, Trinitatis sogn og Sct. Andreas sogn om mulighederne for et tættere samarbejde og en mulig ophævelse af sognegrænserne.

Befolkningstallet i de tre sogne var noget ganske andet dengang for 100 år siden da Sct. Andreas Kirke blev bygget. Sognet var i 1901 på 25.000 mennesker, hvor der i dag på næsten samme geografiske område bor 3.000. Før i tiden var sognegrænserne tydelige skel imellem kirkerne, og man overskred ikke sognegrænserne på samme måde som tilfældet er i dag.

Hvad der kommer ud af forhandlingerne er ikke til at sige i dag, men en ændring af forholdene mellem de tre kirker kan muligvis komme på tale.

Sct. Andreas Kirke 1901 - 2001

Kirkens jubilæumsskrift er blevet husstandsomdelt i sognet, så alle skulle kunne læse sig til uddrag af kirkens og sognets historie. Hvis man ikke har modtaget et skrift med posten, kan man ringe til kirkens kontor 33 13 41 26 og bede om at få et tilsendt eller evt. selv hente et på kontoret.


Sct. Andreas Kirke - Henvendelse vedr. hjemmesiden til: red@nansensgaden.dk